Omslag van 'Handboek webcontent: meer focus, minder content'

1. Inleiding

Goede webcontent sluit optimaal aan bij de vraag van de bezoeker en is eenvoudig. Dat betekent vaak dat je heel veel moet weglaten. In lijn met het adagium van Steve Jobs is ons motto dan ook 'focus en simplicity': focus op de taak van de klant en eenvoud in de uitvoering.

Wij hanteren een brede kijk op content. Want bij goede webcontent gaat het om veel meer dan taalkundig goede teksten. Ook de lay-out van de pagina is belangrijk, op desktop, tablet en mobiel. Verder moet de lezer op een vanzelfsprekende manier zijn taak op een website kunnen vervullen. Met andere woorden: er moet een goede 'user journey' zijn.

Goede content is relevant, gebruiksvriendelijk, toegankelijk en vindbaar:

  • Relevant: de content is relevant voor de bezoeker voor het uitvoeren van zijn taak.
  • Usability: de bezoeker kan zijn taak goed en met gemak uitvoeren.
  • Toegankelijk: de content is ook bruikbaar voor mensen die een beperking ervaren bij het internetten. Zoals blinden, doven, mobiele gebruikers en mensen die lekker in het zonnetje met een tablet een website bezoeken.
  • Vindbaar: de content is goed vindbaar in zoekmachines.

Bovenstaande uitgangspunten hebben wij samengevat in een Schijf van 6 voor Webcontent:

  1. Relevantie: zorg dat de inhoud aansluit op de vraag/taak van de bezoeker.
  2. Structuur van tekst: bouw je tekst op met de structuur van titel-lead-body.
  3. Woordgebruik: kies de woorden die de bezoeker helpen om zijn taak snel en gemakkelijk uit te voeren.
  4. Zinnen: zorg dat de zinnen prettig leesbaar zijn.
  5. Beeldinformatie: gebruik beeld (ook video) dat de taak van de bezoeker ondersteunt.
  6. Paginalay-out: zorg voor zo veel mogelijk rust op de pagina. Denk bijvoorbeeld aan weinig content, goede uitlijning en goed gebruik van witruimte.

Deze 6 factoren vormen de basis van dit handboek.

top

Was dit nuttig?

Feedback

Contact

Vul dit in als je wil dat we contact met je opnemen.